نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کمیته علمی-آموزشی

به گزارش روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خراسان رضوی، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کمیته علمی-آموزشی ساعت 19 تا 21 در محل مدیریت فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور روسای محترم کانون ها (سلامت، اساتید، دانشجویان، فناوران و فرهنگیان)، نماینده محترم دانشگاه های حوزه انتخابیه (سبزوار، گناباد و کاشمر، قوچان و درگز)، معاونت […]