آشنایی با ما

جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی،سال ۹۷بعد از انتخابات سال ۹۶ریاست جمهوری توسط آیه الله رئیسی و بمنظور حفظ ۱۶میلیون رای دهنده به ایشان مرکب از چند تشکل سیاسی و شخصیتهای بانفوذ و نامزد ریاست جمهوری از قبیل دکتر قالیباف ،دکتر محسن رضایی دکتر زاکانی،دکتر چمران ،دکتر حدادعادل حجه الاسلام تقوی و…تشکیل گردید .

این ائتلاف در سراسر کشور فعالیت خود را برای برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شروع و توانست با پیروزی در انتخابات فراکسیون ۱۹۰نفره ای را در مجلس تشکیل دهد .
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان خراسان رضوی توسط هیئت رئیسه ای منتخب از نمایندگان تشکلهای سیاسی و تشکلهای مردمی و نخبه گان استان تشکیل و به تایید شورای مرکزی تهران رسید .
اعضای هیئت موسس این شورا با آخرین تغییرات عبارت اند از :

 1. حجه الاسلام سید مجتبی دعایی
 2. حجه الاسلام عیسی نژاد
 3. حمید رضا ترقی
 4. دکتر مجتبی بذرافشان
 5. دکتر محمد علی جعفری
 6. دکتر احد ضابط
 7. رضا خوراکیان
 8. مهندس محسن بنی هاشم
 9. فرج الله شوشتری
 10. خانم منور شایسته خو
 11. خانم فهیمه جعفریان

 

این شورا دارای شورای مرکزی ای مرکب از هیئت موسس و دبیران ۱۲تشکل سیاسی کشوری و استانی و نمایندگان منتخب شوراهای ائتلاف شهرستانها می باشد .
این شورا به منظور برنامه های دراز مدت خود دارای دفتر سیاسی،دفترنظارت و بازرسی،دفتر ارتباط با روحانیت ،ودفتر حقوقی،مرکز مطالعات،پشتیبانی و مالی و معاونتهای امور شهرستانها ، امور بانوان ، آموزش نیروی انسانی،تبلیغ و ترویج گفتمان ،تولید رسانه ای و فضای مجازی و معاونت سازماندهی و شبکه سازی است .
کمیته های زیر مجموعه این شورا که بطور تخصصی مسائل استان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب را برای آن پیشنهاد میدهند ،عبارتند از ؛ کمیته فرهنگی ، کمیته اجتماعی ، کمیته اقتصادی وکارآفرینی ، کمیته جوانان و دانشجویان ، کمیته هنری ، کمیته علمی و اموزشی،کمیته روستایی و عشایری.
اقشار ۱۹گانه مردم ذیل معاونت سازماندهی و شبکه سازی بصورت کانونی قرار خواهند گرفت .
شوراهای ائتلاف شهرستان ذیل این شورا فعالیت خواهند کرد .