همایش اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خراسان رضوی

همایش اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خراسان رضوی ازچهره ها و فعالان اقتصادی استان با حضور دکتر پور ابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضوشورای مرکزی ائتلاف وحزب موتلفه اسلامی در مشهد برگزار گردید

دراین جلسه ابتدا حمیدرضا ترقی
از طرف شورای ائتلاف ضمن خیر مقدم به دکتر پورابراهیمی و معرفی حظار،شاخصهای اقتصادی استان را روبه بهبود و ظرفیتهای اقتصادی در حوزه های صنعت ومعدن وتجارت وکشاورزی را برشمرد و چالشهای اقتصادی مثل آب و حمل و نقل وصنایع تبدیلی را نیازمند سرمایه گذاری دانست .
وی با اشاره به نارضایتی مردم از وضع اقتصاد و معیشت و بروز اعتراضات اخیر رسیدگی به مشکلات اقتصادی را یکی از عوامل رضایتمندی مردم و کاهش نارضایتی هادر ایران دانست.ترقی افزود با اینکه موانع تولید در استان تقریبا برطرف شده،ولی خالی بودن ۶۰درصدظرفیت تولید در استان را لازم به چاره اندیشی دانست .
دکتر پور ابراهیمی در این جلسه با تحلیل نقشه امریکا در تحریم ایران از سال ۸۹-۹۰،بخاطر خیانت فتنه گران ۸۸ به راهبردهای مقام معظم رهبری برای خنثی کردن تحریمها در طول ۱۰سال گذشته اشاره کرد و عدم همکاری دولت گذشته در اجرای اصلاحات اقتصادی مورد تاکید رهبری به بهانه برجام را عامل مشکلات کنونی ،تورم و رشد نقدینگی دانست .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،اصلاح نظام مالیاتی در دولت سیزدهم و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی مردم و افزایش در امدهای نفتی را نوید بخش رفع کسری بودجه دولت و بهبود شاخصهای اقتصادی کشور دانست وبر ضرورت برنامه ریزی اقتصادی کشور برای تقوید تولید و مولدسازی دارایی های دولت تاکید کرد .
دکتر پورابراهیمی در پاسخ به سوالات حاضرین علل کم توجهی به بخش تعاون را بیان وضرورت بررسی مسائل اقتصادی استان در جلسه ای مستقل با حضور مسئولین اجرایی استان را تاکید کرد. در این جلسه مسئول کمیته اقتصادی شورای ائتلاف استان خراسان گزارشی از تشکیل ۱۱کمیته تخصصی و بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی استان در ۶۰۰صفحه مرکب از بررسی مشکلات انرژی -آب-معدن و تجارت و ظرفیتهای قابل شکوفایی استان ارائه داد.

اشتراک گذاری:

آخرین اخبار :