روح الامینی:در وضعیت کنونی، مجلس فعلی را بر اساس مستندات موجود و فرمایش رهبر معظم انقلاب یک مجلس انقلابی میدانیم ولی تلاش میکنیم مجلس بعدی انقلابی تر باشد

روح الامینی:در وضعیت کنونی، مجلس فعلی را بر اساس مستندات موجود و فرمایش رهبر معظم انقلاب یک مجلس انقلابی میدانیم ولی تلاش میکنیم مجلس بعدی انقلابی تر باشد.
هدف اول تشکیلات اصولگرایی زمینه روی کار آمدن افراد متخصص و کادرسازی است.
در حوزه بانوان هم باید توجه ویژه ای داشت چرا که بانوان ظرفیت بالایی در حوزه های مختلف برای انجام مسئولیت های متعدد دارند.
برای جذب آرای خاکستری و ارتباط با مخاطب باید نوگرایی شود و ارتباط جریان اصولگرایی و کاندیداها با این قشر باید بیشتر شود.
اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود در میزان حضور مردم و قشر خاکستری تاثیر بسزایی دارد.

اشتراک گذاری:

آخرین اخبار :