در جلسه کانون تربیت بدنی شورای ائتلاف مطرح شد؛ تعیین اولویت‌های هفتگانه حوزه تربیت بدنی و ورزش

به گزارش روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان خراسان رضوی، جلسه کانون تربیت بدنی شورای ائتلاف روز چهارشنبه در سالن جلسات حزب مؤتلفه با حضور برخی از اعضای کانون  برگزار شد.  در این جلسه پیرامون سه محور مهم بحث و گفت‌وگو شد؛ نخستین محور مشکلات و معضلات ورزش و تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، دومین محور نحوه فعال‌سازی کمیته‌های زیر مجموعه کانون تربیت بدنی شورای ائتلاف و سومین محور سوم بررسی بیشتر اولویت‌های هفتگانه در کانون تربیت بدنی و ورزش شورای ائتلاف بود.  در این نشست اولویت‌های هفتگانه به قرار زیر مورد نظر قرار گرفت؛ “برگزاری فصلی جلسات شورای عالی ورزش استان به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه ورزش استان به ریاست استاندار محترم و کلیه اعضای اصلی و نمایندگان کانون تربیت بدنی و ورزش شورای ائتلاف”،”تشکیل کمیته ورزش متشکل از افراد معرفی شده از سوی دفتر نمایندگان استان به عنوان رابطه مستقیم نماینده و به منظور ایفای نقش موثر در پیگیری مصوبات کشوری و استانی حوزه ورزش و ارائه گزارش به شورای عالی ورزش استان”، “تعیین نقشه راه تربیت بدنی و ورزش در استان با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها، تهدیدها و چالش‌های موجود در طی ۶ ماه از شروع تشکیل کمیته ورزش استان”، “ایجاد راهکار عملی و علمی به منظور مشاوره صحیح و منطقی در حوزه انتخاب و یا انتصابات مدیران کلان ورزشی در استان با حضور و نظر اکثریت نخبگان و مدیران اجرایی و پیشکسوتان حوزه ورزش استان”، “ایجاد نوعی پایبندی و التزام به تعهدات از سوی  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان به اصول مطروحه فوق از طریق راحل‌ها و روش‌های پیشنهادی شورای ائتلاف” ،”تعیین سهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف ۴ ساله حوزه ورزش و تربیت بدنی استان” و “دریافت و بررسی برنامه‌های حوزه و ورزش تربیت بدنی هر یک از کاندیداهای نمایندگی مجلس و ارائه گزارش به شورای ائتلاف جهت انتخاب صحیح کاندیدهای لیست شورای ائتلاف”.

اشتراک گذاری:

آخرین اخبار :