تشکیل کارگروه انتخابات

دومین جلسه هیئت اجرایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی در عصر روز یکشنبه ۱۲/۶/۱۴۰۲ برگزارشد . درابتدای جلسه آقای ترقی رئیس شورا با اشاره به مراسم اربعین و حضور میلیونها عاشق راه حسین ع دراین مراسم بعنوان بزرگترین اجتماع حسینیان و زینب یان جهان گفت ،این راهپیمایی قدرت نرم شیعه و تجلی جامعه مهدوی وعامل انسجام و وحدت پویندگان راه حسین ع است . رئیس شورای ائتلاف ،با تحلیل آرایش سیاسی و انتخاباتی موجود در کشور گفت ؛ بخشی ازاصلاح طلبان برای ماندن درقدت از هر روشی استفاده خواهند کرد ولی در بین اصولگرایان و نیروهای انقلاب اینگونه وانمود میکنند که رقیب جدی در برای آنها نیستند و اینگونه القاء میکنند كه: اصولگرایان باید رقابت درونی برای خود تعریف کنند .با این القاء دربین نیروهای انقلاب توانسته اندتا کنون حدود ۷گروه را بسوی لیست مستقل سوق داده و وحدت. و ائتلاف را دچار چالش کرده اند . ترقی افزود اصلاح طلبان علی رغم اینکه سه برابر نیاز در پیش ثبت نام اسم نوشته اند بازهم طی نامه ای درخواست مجوز برای ثبت نام بقیه عناصرشان در ۲۷مهرشده اند این دلیل روشنی است بر اینکه انها به تعدد لیست در بین اصولگرایان امید بسته اند . حجه الاسلام عیسی نژاد با اشاره به بیانیه یکی از سران فتنه در رابطه با انتخابات گفت: این نوع بیانیه نشان میدهد که اصلاح طلبان بدنبال رقابت جدی در انتخابات هستند ،و نباید رقیب را کوچک شمرد . درادامه این جلسه ،نحوه ورود به بازسازی شورای ائتلاف تعدادی از شهرستانها تبادل نظر شد و مقرر گردید هیئت های موسس یکجانبه انتخاب نشوند . دومین دستور جلسه بررسی درخواست پیوستن تعدادی از تشکلها و جریانهای مردمی مشهد به ائتلاف بود که مقرر شد درصورت پذیرش اصول و مبانی ائتلاف با آنها مذاکره شود . سومین دستور جلسه ،ضرورت تشکیل جلسه مشترک شورای مرکزی با مجمع نمایندگان استان بود که چگونگی آن به تصویب رسید . چهارمین دستور جلسه فعالترسازی ،معاونت سازماندهی و شبکه های اجتماعی بود که مقررشد : ۱-اگرمعاونت مربوطه فرصت وقت گذاری برای فعال سازی کمیته ها و شبکه بندی اقشار ندارد ،فرددیگری به هیئت موسس پیشنهاد شود .۲-کمیته های فرهنگی و جوانان واقتصادی وبانوان ترکیب شورای راهبردی هرکمیته را مشخص کنند ۳-پیشنهاداتی برای کمیته های اجتماعی ،روستاها و شوراها،هنری وآموزشی و علمی مطرح شد تا در هیئت موسس طرح شود . پنجمین دستور جلسه،اهداء احکام مسئول دفتر سیاسی و مسئول کمیته فرهنگی و مسئول دفتر نظارت وبازرسی و مسئول دفتر حقوقی به آقایان،علی اصغر رشید ،حجه الاسلام عیسی نژاد ،مصیب عنابستانی و آقای علییاری بوداشتراک گذاری:

آخرین اخبار :